BAHAN P&P

PAUTAN UNTUK BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
    


PELAN PENGAJARAN ( RPH )- Unit 24 -Jalur Gemilang


Tarikh / Hari :  10 OKTOBER 2012 ( Rabu )                       Masa :10.30 – 11.00 pagi ( 30 minit )
Tahun : Dua Pintar                                                               Bil. Pelajar : 23 orang
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Tema : Saya Anak Malaysia
Tajuk : Cara-cara Menghormati Jalur Gemilang
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1.    Membaca dan mengenal pasti empat ( 4 ) ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang  betul.

2.    Bercerita berkaitan cara-cara menghormati Jalur Gemilang dengan mengunakan ayat majmuk secara tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang sesuai.

3.    Membina  empat ( 4 ) ayat majmuk dengan menggunakan Kata Hubung yang terdapat dalam teks.

4.    Menulis empat ( 4 ) ayat majmuk dalam lembaran kerja dengan betul.

Standard Kandungan / Pembelajaran :

Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Fokus Utama :
           2 .2  Membaca dan memahami perkataan,
      frasa,dan ayat daripada pelbagai
      sumber dengan sebutan yang betul
Fokus Utama :
2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk
         daripada pelbagai bahan bacaan dengan
         sebutan yang betul
Fokus Sampingan :
      1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu
            perkara semula dengan tepat
            menggunakan sebutan yang jelas dan
            intonasi yang betul
      3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan
            bahan yang diberi dengan betul dan
            kemas
Fokus Sampingan :
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
          dengan tepat, sebutan yang jelas dan
          intonasi yang betul menggunakan ayat
          majmuk
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul
          dan kemas

Pengetahuan Sedia ada : Murid-murid pernah melihat Jalur Gemilang yang dipasang di tiang 
                                          bendera di sekolah.

Kemahiran bahasa : 1. Membaca
                                   2. Mendengar dan bertutur
                                   3. Menulis


Sistem Bahasa : 1. Tatabahasa
·         Kata Hubung
                             2. Kosa kata
·         lambang, sisi, memandang, rapat
Elemen Merentas Kurikulum( EMK ) :
                          1. Ilmu
·         Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
·         Pendidikan Muzik
                          2. Nilai
·         Semangat patriotisme
·         Hormat
·         Bersyukur

                         3.  Kewarganegaraan

                      

Kemahiran Bernilai Tambah :
1.    Kemahiran Berfikir
·         Mengenai pasti  
2.    Kecerdasan Pelbagai
·         Verbal-linguistik           
3.    Kreativti dan Inovasi

Bahan Bantu Mengajar :

·         komputer riba
·         lagu ‘minus one’- Jalur Gemilang
·         senikata lagu Jalur Gemilang
·         Bendera Jalur Gemilang bersaiz besar
·         Bendera Jalur Gemilang bersaiz kecil
·         Kad Perkataan – kata hubung
·         Buku teks- Petikan ‘ Cara-cara Menghormati Jalur Gemilang
·         Lembaran Kerja- Kuiz
·         Lembaran Kerja- Latihan membina ayat  

Langkah
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
( 5 minit )


1.Pernahkah kamu melihat bendera ini ?
2. Apakah nama bendera ini ?
( Lampiran 1 )

Senikata lagu Jalur Gemilang
( Lampiran 2 )


-meminta seorang murid melakonkan aksi berlari sambil membawa bendera Jalur Gemilang bersaiz besar
-menyoal murid berkaitan aksi tersebut-meminta murid menyanyikan lagu Jalur Gemilang
-murid –murid lain melihat aksi rakan mereka-murid memberikan jawapan mereka


-murid-murid menyanyikan lagu Jalur Gemilang sambil mengibarkan bendera
BBM :
-bendera Jalur Gemilang bersaiz besarBBM :
-bendera Jalur Gemilang bersaiz kecil

-komputer riba
-lagu ‘minus one’ Jalur Gemilang
Langkah 1
( 7 minit )
‘Cara-cara Menghormati Jalur Gemilang’

Petikan :
Cara-cara Menghormati Jalur Gemilang
(Lampiran 3 )

Soalan :
1.    Adalah ayat ini ayat majmuk ?
2.    Mengapakah ayat ini dikatakan ayat majmuk ?


-menerangkan tajuk pelajaran hari ini


-meminta murid-murid membaca kuat  petikan
 ‘ Cara-cara Menghormati Jalur Gemilang’

-meminta murid mengenal pasti ayat majmuk yang terdapat dalam petikan

-menyoal murid tentang ayat majmuk secara kelas

-murid-murid mendengar penerangan guru

-murid-murid membaca kuat petikan  -murid-murid mengenal pasti ayat yang terdapat dalam petikan

-murid-murid menjawab soalan
BBM :
Petikan daripada Buku Teks Tahun Dua : M.Surat 119
           Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Aktiviti Guru
Aktivititi

 Soalan :
1.    Apakah Kata Hubung yang digunakan dalam ayat majmuk ini ?


 Kata Hubung :
v  dan
v  sambil
v  kerana
v  lalu

( Lampiran 4 )

-menyoal murid tentang kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk


-menerangkan fungsi Kata Hubung dalam binaan ayat majmuk-menerangkan kata hubung yang terdapat dalam petikan

-murid menyebut kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk tersebut
-murid mendengar penerangan guru tentang fungsi kata hubung dalam ayat majmuk

-murid melihat kata hubung dalam petikan yang dipaparkan di papan hitam


BBM :
-Kad-kad perkataan: Kata Hubung

Langkah 2
(7 minit )

Kumpulan 1
-membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung ‘ dan’

Kumpulan 2
-membina ayat  majmuk dengan menggunakan kata hubung ‘ sambil ‘

Kumpulan 3
-membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung’ kerana’

Kumpulan 4
-membina ayat mejmuk dengan menggunakan kata hubung ‘ lalu’
(Lampiran 5 )
-membahagikan murid kepada 4 kumpulan
-meminta murid menjawab soalan kuiz dalam kumpulan

-meminta ketua setiap kumpulan membentangkan dapatan daripada kuiz
-murid-murid menjawab soalan kuiz dalam kumpulan masing-masing-murid-murid lain mendengar dapatan yang dibentangkan oleh ketua kumpulan
BBM :
-Lembaran Kerja : Soalan Kuiz

KBT :
Kemahiran Berfikir-Menyelesaikan
masalah

Langkah
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Langkah 3
( 8 minit )

- membina ayat majmuk  dengan menggunakan kata hubung berdasarkan ayat-ayat tunggal yang diberi.
( Lampiran 6 )
 -mengedarkan lembaran kerja : penilaian kepada murid-murid

-meminta murid menjawab soalan penilaian

-murid-murid menjawab soalan penilaian yang diberikan

BBM :
-Lembaran
  Kerja
Penutup
( 3 minit )
Aspek Kognitif
-       fungsi kata hubung dalam binaan ayat majmuk

Aspek Afektif dan Sosial

-       Sebagai warganegara Malaysia yang baik, kita hendaklah menghormati bendera Jalur Gemilang

-       Banyakkan membaca buku teks Bahasa Malaysia supaya lancar membaca


-mengingatkan murid tentang pelajaran hari ini

-menerapkan nilai kepada murid-murid-berpesan kepada murid-murid
-murid mendengar penerangan guru
-murid mendengar penerangan guru


-murid mendengar penerangan guru

Refleksi :


 BAHAN BANTU MENGAJAR
   Tajuk : Cara-cara Menghormati Jalur Gemilang
Petikan daripada Buktu Teks Tahun Dua : M.Surat 119

 *KLIK  pada petikan untuk  perbesarkan imej petikan


Bendera Jalur Gemilang

4 comments:

  1. Salam sejahtera Cikgu Azahar.
    Maklumat yang dikongsikan bermanfaat dan berguna kepada semua pengunjung blog ini.
    Tahniah dan teruskan uasaha.
    terima kasih.

    ReplyDelete